Nech máte viac pohody

SLUŽBY pre vás

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a nájdeme riešenie podľa vašich konkrétnych potrieb a možností.

Wellbeing koučing s koňmi

Jedinečný relaxačno-rozvojový program na podporu odolnosti, vnútornej sily a pocitu životnej pohody. Prepája účinok hipoterapie, koučing / rozvoj s koňmi a mentoring odolnosti HeartMath®. Poskytuje ľuďom priestor na nové pohľady na život, elimináciu stresu, prispieva k väčšiemu sebapoznaniu cez úprimnú spätnú väzbu od koní a zároveň podporuje obnovu energie a duševnú rovnováhu. 

Stretnutia s koňmi prebiehajú "zo zeme", v rešpektujúcej atmosfére pre potreby jednotlivcov aj koní, na prírodných farmách nedaleko Trnavy alebo Bratislavy.

Mentoring odolnosti stresu

Mentoring / osobný tréning na podporu odolnosti stresu a osobnej sily (HeartMath® Building Personal Resilience) je prakticky zameraný program, kombinujúci individuálne koučovanie alebo mentoring s vedecky overenými nástrojmi, ktoré vám pomôžu samoregulovať reakciu vášho tela na stres a posilniť odolnosť. Prax môžete (ale nemusíte) podporiť aj najnovšou technológiou na podporu koherencie.

Naučíte sa zručnosti, ktoré môžete využiť kedykoľvek na zvýšenie pohody, osobného a profesionálneho výkonu a kvality života. Program PRE RODIČOV je možné obohatiť o skúsenosti a príklady z práce s koňmi a deťmi.

Wellbeing online poradňa

Individuálne poradenstvo alebo koučing na podporu vašich osobných, rodinných alebo pracovných snov, cieľov a pocitu celkovej životnej pohody.

Stretnutia vám prinesú nový uhol pohľadu na váš život, presnejšie zacielenie vašej vlastnej energie, silu, kroky, tempo a rytmus na dosiahnutie vášho sna. Získate pocit opory, že na svoje výzvy a otázky nie ste sami a nájdete nové inšpirácie ako sa nestratiť vo víre vlastných myšlienok. 

Poradenstvo alebo koučing prebieha online jednorázovo alebo viacnásobne, vždy však v pohodovom rozhovore dvoch ľudí. Výber metódy dohodneme na prvom stretnutí.

Stress and Wellbeing Assessment

Komplexný 72 otázkový "Stress and Wellbeing Assesment" vyvinul HeartMath Institute® s cieľom pomôcť ľuďom lepšie pochopiť, ako špecifické aspekty stresu, pocitu životnej pohody a psychickej odolnosti, ovplyvňujú kvalitu ich života.

Online assessment a 30 minútová konzultácia vám pomôžu pochopiť úroveň vášho stresu a pocitu životnej pohody cez 12 oblastí: fyzický, pracovný, vzťahový, finančný a emočný stres, reakcia na stres, riadenie stresu, prispôsobivosť, sociálna opora, iný stres, odolnosť stresu a emočná vitalita.  

Služba je aktuálne bezplatná a poskytovaná ako súčasť ostatných služieb alebo samostatne.