RODINY

  • Rodinné stretnutia pri koňoch. Spoločné zážitky s koňmi zbližujú aj ľudské "stádo", teda členov rodiny. Nastavujú zrkadlo, posilňujú dôveru a podporujú rešpekt v celej rodine. 60 - 90 minút, cena 30-50 eur, podľa počtu členov rodiny.