ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE a KOUČING S KOŇMI

Rozvoj a úspech firmy závisí na ľuďoch, ktorí v nej pracujú. To podstatné totiž ani tie najnovšie technológie nedokážu - ROZHODOVAŤ, KREATÍVNE myslieť, RIADIŤ ľudí, asertívne a empaticky KOMUNIKOVAŤ, VNÍMAŤ potreby zákazníkov aj kolegov a problémy RIEŠIŤ v SÚVISLOSTIACH.

Ak vám práve tieto kvality u vašich manažérov a zamestnancov chýbajú, či ich potrebujete len podporiť a rozvíjať, spoľahnite sa na to, čo funguje už oveľa dlhšie ako najstaršie vzdelávacie programy. Otvorte sa novým možnostiam a načerpajte inšpirácie priamo z prírody... od koní.

Vo svete koní panujú jasné pravidlá, ktoré napomáhajú ich prežitiu a vzájomnému spolužitiu. Kone sú majstri komunikácie, rozhodnosti a spätnej väzby a ich spolužitie je založené na dôvere a prirodzenom rešpekte. Ich schopnosti tak môžu výrazne inšpirovať aj moderné firmy, ich riadenie a fungovanie.

Prečo kone pre firmy?

 • vzbudzujú prirodzený záujem - uľahčujú učenie a rast
 • nedajú sa podplatiť ani oklamať - poskytujú pravdivú spätnú väzbu
 • nehodnotia a nekritizujú - motivujú k zmene zvnútra

Ako to funguje?

 • Aktivity (s koňmi aj bez koní) prebiehajú podľa vopred vypracovaného plánu a ich cieľom je podporiť a rozvíjať konkrétne zručnosti ľudí. Súčasťou aktivít je spätná väzba a zhrnutie nadobudnutých poznatkov.
 • Pre prácu s koňmi nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s koňmi. Väčšina aktivít s koňmi prebieha "zo zeme" (na jazdiarni alebo v krytej hale) a v prípade "vychádzky do prírody" majú klienti na koni vždy asistenta, ktorý vedie koňa zo zeme.
 • Podrobný program bude vypracovaný následne po stretnutí organizátora a zadávateľa požiadavky na zážitkové vzdelávanie (riešenie na mieru - podľa konkrétnych potrieb zadávateľa).

Koľko to trvá?

 • 4 - 8 hodín (v rámci pracovného času, napr. od 9 do 13 alebo od 9 do 17 hod)

Pre koho?

 • Pre skupiny (od 2 do 12 osôb)
 • Manažéri / riadiaci pracovníci / projektoví manažéri
 • Zamestnanci
 • Tímy (skupiny zamestnancov aj manažérov, ktorí pracujú na rovnakých projektoch)

Lektori:

 • Bc. Daniela Tejkalová - programová vedúca, koučka (ICF) a hlavná lektorka aktivít s koňmi (www.danielatejkalova.sk)
 • Druhý lektor - bude dohodnuté podľa konkrétnych potrieb zadávateľa a v prípade väčšej skupiny 
 • Ingrid Lančaričová - trénerka koní a lektorka pre aktivity s koňmi
 • Martin Bílek - tréner koní a lektor pre aktivity s koňmi

Miesto konania:

Podľa potrieb zadávateľa vieme pripraviť program v autentickom vidieckom prostredí, na farme s koňmi a ovcami, s príležitosťou posedieť si pri ohni či zapojiť  sa do farmárskych prác, alebo v reprezentatívnych priestoroch rekreačno-športového areálu Rozálka.

TYPY PROGRAMOV

SPOLUPRÁCA

 • Zameranie: vzájomná komunikácia, spätná väzba, empatia, spolupráca, riešenie spoločných úloh, kreativita, osobná jedinečnosť a spoločné záujmy
 • Vhodné pre: tímy a skupiny zamestnancov (vrátane skupín manažérov)

VODCOVSTVO

 • Zameranie: vedenie ľudí, rozhodovanie, rozdeľovanie úloh, motivácia, empatia, rozhodnosť, rešpekt, dôvera
 • Vhodné pre: manažérov / riadiacich pracovníkov / projektových manažérov

ZÁŽITOK A RELAX

 • Zameranie: nové zážitky, spoznávanie alebo posilňovanie vzťahov v tíme, relax a učenie bez učenia (podľa záujmu objednávateľa je možné do programu hravou a nenásilnou formou zaradiť aj rôzne aktivity z vyššie spomínaných rozvojových programov)
 • Vhodné pre: tímy, zamestnancov aj manažérov