PRODUKTY A SLUŽBY

PRE ŽIVOT V HARMÓNII

Kategórie

Služby spolupracovníkov Ecovea a OZ Čarovné kone


Daniela Tejkalová - autorka knihy Čarovné kone

koučka a filozofka, osobný rozvoj s asistenciou koní

www.danielatejkalova.sk


Hana Šišková - spoluatorka knihy Čarovné kone

hipologička, psychoterapeutka a koučka, osobný rozvoj a terapie s asistenciou koní