svet Ecovea

2011 - založenie firmy a e-shopu s eko-bio vecičkami pod značkou BioBaby

2011 - 2012 -  spolupráca pri zariaďovaní a vedení školiaceho strediska Karpaton, organizácia vzdelávacích aktivít

2013 - 2015 - organizovanie vzdelávacích aktivít a prevádzka Štúdia poznania a tvorivosti Sofia

2013 - 2016 -  príprava a spolupráca pri rozbehu miniškoly Greenwill

2015 - 2019 - tvorba, vydávanie a predaj lunárnych kalendárov a tlačovín, organizácia a realizácia detských letných táborov a krúžkov pre deti a seminárov pre dospelých a firmy