ECOVEA 

vznikla so zámerom spájať a tvoriť krajší svet

2011 - založenie firmy a e-shopu s eko-bio vecičkami pod značkou BioBaby

2011 - 2012 -  spolupráca pri zariaďovaní a vedení školiaceho strediska Karpaton, organizácia vzdelávacích aktivít

2013 - 2015 - organizovanie vzdelávacích aktivít a prevádzka Štúdia poznania a tvorivosti Sofia 

2013 - 2016 -  príprava a spolupráca pri rozbehu miniškoly Greenwill

od roku 2015 - tvorba, vydávanie a predaj lunárnych kalendárov, tlačovín a kníh, organizácia a realizácia detských letných táborov a krúžkov pre deti a seminárov pre dospelých a firmy, konzultačné služby a koučing pre harmonický život