AKTUÁLNE DIANIE v skratke - jeseň 2018

  • PRE DETI - jesenný Klub priateľov koní; individuálne lekcie horsmanshipu a jazdenia; stretnutia s koňmi s hipoterapeutickým prístupom a hiporehabilitácia
  • PRE DOSPELÝCH, FIRMY aj RODINY - osobný rozvoj, koučing a zážitkové stretnutia s koňmi
  • PRE ŽENY - pravidelné stretnutia na farme a seminár Kúzlo žien a koní
  • PRE KONIAROV - seminár pre začínajúcich koniarov; individuálne hodiny na zlepšenie a rozvíjanie vzťahu s koňmi

DARUJTE ZÁŽITOK