WELLBEING COACHING

pre pocit životnej pohody, zdravia a radosti zo života


Každý z nás sa občas ocitne v situáciách, keď nevie, ako ďalej alebo premýšľa, ako sa mať lepšie. 

Všetko so všetkým súvisí a niekedy nestačí riešiť "len" prácu, alebo "len" výchovu detí. 

Väčšinou je potrebné obnoviť rovnováhu medzi rozumom a srdcom, aby sa náš život dostal do harmónie a pocitu pohody.

Wellbeing coaching sa pozerá na človeka ako celok a pomáha v situáciách, keď chcete

uvidieť veci z nadhľadu
nájsť cestu k cieľu - životnému či pracovnému
porozumieť súvislostiam a nájsť zmysel života
spoznať lepšie sám/sama seba
zbaviť sa emočných nánosov a odblokovať staré programy 
posilniť sebadôveru a komunikačné zručnosti
rozvíjať svoj prirodzený potenciál

Pre viac info